Wydajność aplikacji webowych

Wydajność aplikacji webowych

Liczy się wydajność

W dzisiejszych czasach interfejsy webowe stają się podstawą tworzonych systemów. Coraz większe wymagania biznesowe sprawiają, że potrzebne są coraz bardziej złożone sposoby interakcji z użytkownikami. Złożoność aplikacji i skomplikowanie interfejsu mogą negatywnie wpływać na jej wydajność, a co za tym idzie na zadowolenie końcowych użytkowników. Aby pomóc naszym klientom sprostać tym wyzwaniom, zawsze uwzględniamy dbałość o wydajność systemu w naszym procesie wytwarzania oprogramowania. Stworzyliśmy zautomatyzowane i elastyczne testy do analizy wielu parametrów związanych z wydajnością. Wyniki takich testów prezentujemy w łatwym do zrozumienia formacie. Dzięki tym testom możemy dbać o wydajność już od samego początku projektu. Od dawna jesteśmy zdania, że wydajność jest kluczowym czynnikiem do sukcesu projektu.

Co oferujemy?

  • Pomiar wydajności aplikacji webowych (np. w oparciu o autorskie open sourcowe rozwiązanie OpenSpeedMonitor)
  • Audyty wydajności aplikacji webowych wraz z opracowaniem konkretnych zaleceń poprawiających wydajność
  • Wsparcie podczas tworzenia i wdrażania aplikacji