(Starszy) Programista Java/JEE

Co oferujemy

Poszukujemy nowych pracowników, którzy będą nas wspierać w interesujących projektach tworzenia dedykowanego oprogramowania dla naszych renomowanych klientów.

Od 20 lat stawiamy nie tylko na dobrze ustrukturyzowane i efektywne działania, lecz również na intuicyjne rozwiązania, niezależnie od tego czy robimy to w Scrum-ie, Kanban-ie czy w innym zwinnym i iteracyjnym podejściu. Projektujemy i implementujemy oprogramowanie w różnych obszarach i dla różnych branż (handel, logistyka, branża motoryzacyjna, bankowość, itd.). Przejście do projektu w innym obszarze lub branży wnosi urozmaicenie i jest zawsze możliwe.

BMW RobovaletParking (automatyczne parkowanie bez udziału kierowcy), Kokpit klienta 360° dla zakładów miejskich Neumünster, Unified Identity Management dla mobilnej platformy społecznościowej Red Bull World – to są przykłady naszych aktualnych projektów i tak może wyglądać również Twoja codzienna praca projektowa.

Klienci nieustannie stawiają przed nami nowe wyzwania związane z aktualnymi zagadnieniami (np. IoT, rzeczywistość wirtualna czy bezpieczeństwo) i technologiami, np. Java-8, JavaEE, Spring, Hibernate, REST, JavaScript, AngularJS, iOS, Android, Gradle, Docker, TypeScript itd. Wybór technologii jest ściśle związany z projektem i często ustalany wspólnie z klientem. Dlatego też nie chcemy i nie możemy ograniczać się do określonych technologii. Różnorodność i elastyczność są tutaj mocno pożądane. Pełną swobodę w poznawaniu i stosowaniu technologii daje nam Innovation Frei-Day, czyli specjalnie zarezerwowany w tym celu czas pozaprojektowy.

Charakteryzuje nas wysoka kultura organizacyjna we wszystkich oddziałach firmy, niezależnie od tego w którym państwie się znajdują: w Niemczech, Polsce, Austrii czy Szwajcarii. Potwierdzają to również nasi pracownicy w ankiecie pracowniczej „Great Place to Work” w roku 2015, 2016 i 2017. Firma iteratec należy do grupy najlepszych pracodawców w branży IT w Niemczech. „Mamy tutaj przyjazną atmosferę pracy” - tak twierdzi 97% zespołu.

Czego oczekujemy

Kierunek ukończonych studiów nie ma dla nas znaczenia. Ważna jest umiejętność tworzenia oprogramowania oraz doświadczenie w tym zakresie. Nie ma dla nas również znaczenia, czy znasz wszystkie technologie, które stosujemy. A co jest ważne? Jesteś elastyczny w kwestiach technologii i metod pracy? Chętnie pracujesz w bezpośrednim kontakcie z klientem? Jesteś gotowy komunikować się w pracy w j. niemieckim i masz przynajmniej podstawową znajomość tego języka? Właśnie to jest dla nas ważne.

Aplikuj!

Prosimy o przesyłanie podań w j. niemieckim lub j. angielskim na adres rekrutacja@Do not spamiteratec.com.

Czekamy na Twoje podanie! Będzie nam miło Ciebie poznać!

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy zawrzeć następującą klauzulę w j. niemieckim:

Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten für die Rekrutierungszwecke verwendet werden, gemäβ dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz der Personaldaten (Gesetzblatt von 2016, Pos. 922 mit späteren Änderungen).

lub w j. angielskim:

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.